Dalam agama islam kita meyakini bahwa penyakit ‘ain itu nyata. Penyakit ‘ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata seseorang, […]